Αναβολή των δωρεά rapid tests στο κοινωνικό φαρμακείο Σπάρτης λόγω έλλειψης υλικού

Όπως ανακοίνωσε ο δήμος Σπάρτης και την Τρίτη 17 Αυγούστου δεν θα πραγματοποιηθούν δωρεάν rapid tests για το έλεγχο ανίχνευσης Covid-19 στο χώρο του κοινωνικού φαρμακείου, λόγω έλλειψης υλικού.