Αναγγελία ζημιάς για τη χαλαζόπτωση της 7ης Φεβρουαρίου

Αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ από τη χαλαζόπτωση της 7ης Φεβρουαρίου έγινε για τις δημοτικές και τοπικές κοινότητες Βλαχιώτη, Μυρτιάς, Γουβών, Γλυκόβρυσης, Έλους, Αστερίου, Αγίου Ιωάννη, Σκάλας, Λεήμονα, Στεφανιάς, Περιστερίου, Γράμμουσας και Απιδιάς.
Η προθεσμία για υποβολή δηλώσεων ζημιάς λήγει την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υποβολή της δήλωσης είναι:
– αντίγραφο ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2016
– ΑΦΜ
– αστυνομική ταυτότητα
– αριθμός τραπεζικού λογαριασμού (απαιτείται και η αναγραφή του ΙΒΑΝ).

Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει η εκτίμηση είναι να διατηρούνται ασυγκόμιστα δέντρα «μάρτυρες», σε αναλογία 1 δέντρο ανά 20, σε κάθε αγροτεμάχιο.