Αναγγελία ζημιάς προς τον ΕΛΓΑ για ζημιές από τον καύσωνα

Από τους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου Μονεβασίας ανακοινώθηκε ότι για τις δημοτικές ενότητες Μολάων και Ασωπού έγινε αναγγελία ζημιάς από τον καύσωνα της 13ης Ιουλίου, που προκάλεσε ζημιές στην παραγωγή των αμπελιών, υπαίθριων κηπευτικών, εσπεριδοειδών κλπ.

Οι δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την Παρασκευή 28 Ιουλίου στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ του δήμου. Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) φωτοαντίγραφο της ενιαίας δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2017,

β) ταυτότητα (σε περίπτωση πρόσφατης αλλαγής), και

γ) αριθμός λογαριασμού τραπέζης και ΙΒΑΝ (σε περίπτωση αλλαγής).