Αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ για τις πλημμύρες στο Δήμο Σπάρτης

Από το δήμο Σπάρτης έγινε αναγγελία ζημιάς στον ΕΛΓΑ για τις πλημμύρες που συνέβησαν την Τετάρτη 7/9 και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να κηρυχθούν σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης οι ΔΕ Θεραπνών, Οινούντος, Φάριδος, Καρυών και Σπάρτης. Σκοπός, η ενίσχυση από το Πρόγραμμα Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων των παραγωγών που έχουν πληγεί.

Μέχρι λοιπόν τη Δευτέρα 19/9 όσοι έχουν υποστεί ζημιά σε φυτικό κεφάλαιο και παραγωγή, πάγιο κεφάλαιο ή αποθηκευμένα προϊόντα (ζωοτροφές κ.ά.) μπορούν να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές ΕΛΓΑ, ώστε να γίνει μία αρχική αίτηση.

Επισημαίνεται ότι οι αρχικές αιτήσεις θα καθίστανται οριστικές μόνο εφόσον ενταχθεί η αναγγελία σε πρόγραμμα ΚΟΕ και εφόσον επανυποβληθούν οι οριστικές αιτήσεις χορήγησης ενίσχυσης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο προβλεπόμενο διάστημα που θα ανακοινωθεί με μεταγενέστερη ανακοίνωση.