Αναγγελία στον ΕΛΓΑ για τον παγετό της 31ης Δεκεμβρίου και 1ης Ιανουαρίου

Ο δήμος Σπάρτης ανακοίνωσε ότι έχει γίνει αναγγελία στον ΕΛΓΑ για ζημιά από τον παγετό της 31ης Δεκεμβρίου 2016 και 1ης Ιανουαρίου 2017 σε καλλιέργειες ελιάς, πορτοκαλιάς κλπ.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται έως και τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου (δηλαδή για 15 ημέρες από την επομένη της ζημιάς) στους ανταποκριτές ΕΛΓΑ των τοπικών κοινοτήτων του δήμου. Απαιτούμενα για την υποβολή δικαιολογητικά εκ μέρους του παραγωγού είναι:
> Αριθμός λογαριασμού τράπεζας (απαιτείται η αναγραφή του ΙΒΑΝ).
> ΑΦΜ και αστυνομική ταυτότητα.
> Αντίγραφο δήλωσης καλλιέργειας/εκτροφής ΕΛΓΑ έτους 2016.
> Για ζημιές σε πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα συνυποβάλλεται και σχετική
βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργίας (ότι τα ζημιωμένα αγροτεμάχια επιδοτούνται ως βιολογικά).

Με τη δήλωση ζημιάς καταβάλλονται από τους παραγωγούς τα τέλη εκτίμησης, που ανέρχονται σε 0,10 ευρώ ανά δέντρο.