Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στη Λακωνία για τη διαχείριση απορριμμάτων

Την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου στις 10 το πρωί στην Τρίπολη θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου το θέμα της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης εκτάσεων 91.050,96 τμ στη Λακωνία (στη θέση Ξηροκαμπιά της ΔΚ Σκάλας) προκειμένου να κατασκευαστούν σε αυτές Μονάδες Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Χώροι Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΜΕΑ ΧΥΤΥ). Η κατασκευή των πιο πάνω υποδομών στις εν λόγω εκτάσεις προβλέπονται στο σχέδιο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Ωστόσο, οι κάτοικοι του δήμου Ευρώτα αντιδρούν στη λειτουργία στην περιοχή μονάδας επεξεργασίας απορριμάτων (ΜΕΑ) και χώρου υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) για τα απορρίμματα όλης της Λακωνίας.