Αναδασωτέες οι δασικές εκτάσεις των καμένων της Μάνης

Αναδασωτέες κηρύσσονται όλες οι δασικές εκτάσεις που κάηκαν στην πυρκαγιά της 22 Αυγούστου στην Ανατολική Μάνη. Για τα παραπάνω διαβεβαιώθηκε ο κυβερνητικός βουλευτής Νεοκλής Κρητικός, από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μέσω της Διεύθυνσης Δασών Λακωνίας της Γενικής Δ/νσης Δασών και Αγροτικών Υποθέσεων.

Όπως ενημερώνει ο κ. Κρητικός “το δασαρχείο συγκεντρώνει στοιχεία, στοιχειοθετεί με χάρτες την κατάσταση και μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, τα σχετικά έγγραφα και εισηγήσεις θα υποβληθούν στο αρμόδιο υπουργείο, για να γίνει η ένταξη των αναδασωτέων περιοχών στο εθνικό σχέδιο αναδάσωσης, το οποίο και δημοσιοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες. Πρόκειται για ένα δεκαετές πρόγραμμα που θα ολοκληρωθεί σε πέντε στάδια. Η περιοχές της Μάνης αλλά και της Λακωνίας γενικότερα, θα συμπεριληφθούν αμέσως όταν το δασαρχείο αποστείλει τους σχετικούς φακέλους”.