Ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης Σπάρτης ο “Leonidas”

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 26/2 και ώρα 19.00′ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1ο Περί ανακήρυξης σε επίτιμους δημότες Σπάρτης τους Gerald Battler, Gianni Nunnari, Alan Siegel. Εισηγητής ο Μιχάλης Βακαλόπουλος

2ο Αγορά γηπέδου για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων (ΣΜΑ). (Δημήτριος Καπονικολός)

3ο Έγκριση εκτέλεσης εργασιών στην ΤΚ Ξηροκαμπίου ΔΕ Φάριδος, με δαπάνες της κ. Παπαγιαννοπούλου Σταυρούλας. (Δ. Καπονικολός)

4ο Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας “Συλλογή νεραντζιών”. (Αθανάσιος Καρλαύτης)

5ο Έγκριση σύμβασης συνεργασίας του δήμου για την ανάθεση παράδοσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων. (Α. Καρλαύτης)

6ο Έγκριση της αριθμ.1/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Ευαγγελιστρίας αριθ.93 κατόπιν αιτήματος του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σπάρτης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών». (Δ. Καπονικολός)

7ο Έγκριση της αριθμ.2/2020 κυκλοφοριακής μελέτης με τίτλο «Δημιουργία γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ στην οδό Βρασίδου αριθμ.196 κατόπιν αιτήματος της κ. Δημοπούλου Ελένης, στην Κοινότητα Σπαρτιατών». (Δ. Καπονικολός)

8ο Μετατόπιση γενικής θέσης στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ. (Δ. Καπονικολός)

9ο Έγκριση της αριθμ.11/2020 κυκλοφοριακής μελέτης: «Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τις αποκριάτικες εκδηλώσεις 2020, εντός της πόλης της Σπάρτης». (Δ. Καπονικολός)

10ο Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση σχολείου Χρύσαφας 2017» αναδόχου ΜΕΤΡΟΝ ΑΤΕ. (Δ. Καπονικολός)