Ανακοίνωση για τις άδειες σταβλικών εγκαταστάσεων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώνεται προς όλους τους κτηνοτρόφους της περιφερειακής ενότητας ότι με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης ρυθμίζεται στο σύνολό του το θέμα της εκδόσεως άδειας διατήρησης σταβλικών εγκαταστάσεων εντός οικισμού καθώς και πλησίον κατοικημένων περιοχών με αποστάσεις μικρότερες από τις νομοθετημένες.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη ΔΑΟΚ Λακωνίας, τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής (κ. Γεώργιο Μπουραζάνη) και στο τηλέφωνο 27313 63323.