Ανακοίνωση για τις απογραφές αιγοπροβάτων και χοίρων

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ΠΕ Λακωνίας ανακοινώθηκε ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το 2019 από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και να τις κοινοποιήσουν στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργειά τους και το αργότερο έως 15/12, που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Σε ό,τι αφορά στους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Επιπλέον, η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης www.minagric.gr, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του αιγοπροβατοτρόφου/χοιροτρόφου στην υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση, που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης. Υπάρχει η δυνατότητα μιας μόνο ψηφιακής υποβολής των στοιχείων της απογραφής και σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης λόγω λάθους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι χοιροτρόφοι παρακαλούνται κατά την προσέλευσή τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και την απογραφή του ζωικού πληθυσμού. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά. Υπενθυμίζεται τέλος ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας
Τμήμα Κτηνιατρικής 27313 63300 – 303 – 302 – 305
Αγροτικό Κτηνιατρείο Μολάων 27320 22264
Αγροτικό Κτηνιατρείο Σκάλας 27350 22271