Ανακοίνωση για τις φορολογικές βεβαιώσεις ΟΑΕΕ

oaee logo

oaee logo

Το Επιμελητήριο Λακωνίας ενημερώνει ότι η Διεύθυνση Εσόδων του ΟΑΕΕ εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση που αφορά στις φορολογικές βεβαιώσεις έτους 2013:

“Με σχετική διάταξη, προβλέπεται ότι το ποσό της δαπάνης των εισφορών που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης, εφόσον η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων ως γενικό έξοδο διαχείρισης.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν από το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013).

Σημειώνεται ότι τα ποσά των εισφορών, μη συμπεριλαμβανομένων τελών καθυστέρησης και λοιπών επιβαρύνσεων εκπρόθεσμης καταβολής, θα αποτυπωθούν στην εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 25/2/2014, ως δαπάνη που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ.

Οι υπόχρεοι ασφαλισμένοι, μέχρι τη λήψη της σχετικής βεβαίωσης, μπορούν να χρησιμοποιούν τις αποδείξεις πληρωμών, το άθροισμα των οποίων (χωρίς Τ.Κ.-προσαυξήσεις) αποτελεί το ποσό που πρέπει να δηλωθεί.

Στις περιπτώσεις ρύθμισης ν.4152/2013 όπου οι δόσεις καταβάλλονται με πάγια εντολή μπορούν να αθροίσουν το ποσό των δόσεων από το λογαριασμό τράπεζας που χρεώνεται.

Σε κάθε περίπτωση, σύντομα θα είναι εφικτή η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσής τους μέσω διαδικτύου ή μέσω των περιφερειακών τμημάτων του ΟΑΕΕ”.