Την ακόλουθη ανακοίνωση, που αφορά στη στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020, εξέδωσε η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας:

“Από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσιοποιήθηκε η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας προς ένταξη στο υπομέτρο 4.1 «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις» του ΠΑΑ 2014 – 2020 και για τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Δικαιούχοι μπορεί να είναι φυσικά πρόσωπα ηλικίας μέχρι 61 ετών, νομικά πρόσωπα και συλλογικά πρόσωπα αγροτών.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στις δράσεις 4.1.1 και 4.1.3 οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στήριξης ηλεκτρονικά στον ιστότοπο http://ependyseis.gr και εν συνεχεία να καταθέσουν το φυσικό φάκελο στην οικεία ΔΑΟΚ μέχρι 2/4/2018.

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη στο ΥΠΑΑΤ (www.minagric.gr).

Περισσότερες πληροφορίες στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας και στο τηλέφωνο 27313 63321”.