Ανακοίνωση Δήμου Ευρώτα για ρύθμιση χρεών

xrei

xrei

Ο δήμος Ευρώτα καλεί τους δημότες του με ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ταμειακή υπηρεσία της δημοτικής κοινότητας Σκάλας για τακτοποίηση – ρύθμιση μέχρι τις 13/8/2014. Πληροφορεί ότι με βάση τα οριζόμενα του άρθρου 51 του Ν. 4257/2014 παρέχονται ευνοϊκές ρυθμίσεις στους οφειλέτες για χρέη τους προς το δήμο.

Προβλέπονται τα ακόλουθα:

> Με εφάπαξ καταβολή μηδενίζονται (-100%) οι προσαυξήσεις ανεξαρτήτως ποσού.

> Έως 5.000 ευρώ σε 24 δόσεις απαλλαγή του 80% των προσαυξήσεων, με την προϋπόθεση ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 100 ευρώ.

> Από 5.001 έως 10.000 ευρώ σε 48 δόσεις απαλλαγή του 50% των προσαυξήσεων.

> Από 10.001 έως 20.000 ευρώ σε 72 δόσεις απαλλαγή του 30% των προσαυξήσεων.

> Πάνω από 20.000 ευρώ σε 100 δόσεις απαλλαγή του 10% των προσαυξήσεων.