Ανακοίνωση της Περιφέρειας για τη μεταφορά μαθητών

metafora mathitοn

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προέβη στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το θέμα της μεταφοράς μαθητών:

“Η Περιφέρεια Πελοποννήσου σε εφαρμογή της ΚΥΑ 24001 του υπουργείου Εσωτερικών, παράλληλα με τους διεθνείς διαγωνισμούς, και δεδομένων των ασφυκτικών προθεσμιών που αυτή έθεσε, προκήρυξε πρόχειρους διαγωνισμούς ανά περιφερειακή ενότητα για τη μεταφορά των μαθητών της σχολικής περιόδου 2014-2015 μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2015, προκειμένου να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.

Μέριμνα των υπηρεσιών μας για τη σύνταξη των όρων των πρόχειρων διαγωνισμών ήταν η τήρηση του μαθηματικού τύπου που προέβλεπε η σχετική ΚΥΑ και ο εξορθολογισμός του κόστους και των δρομολογίων.

Στις Περιφερειακές Ενότητες Αρκαδίας, Κορινθίας και Αργολίδας οι διαδικασίες των πρόχειρων διαγωνισμών έχουν ολοκληρωθεί σε όλα τα δρομολόγια και υπήρξε θετική ανταπόκριση των δημοσίων μεταφορέων (ΚΤΕΛ, ταξί κλπ).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας υπήρξε ανταπόκριση των δημόσιων μεταφορέων και επιλύονται τα προβλήματα σε μικρό αριθμό δρομολογίων που εκκρεμούν.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λακωνίας η ανταπόκριση των μεταφορέων με μικρά και μεγάλα λεωφορεία ήταν θετική. Σε ό,τι αφορά τα δρομολόγια που εκκρεμούν και που θα εκτελούνται με ταξί, εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο της καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες σύντομα και αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου εκφράζει την ικανοποίησή της για το επίπεδο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και καλεί όλους να συνδράμουν, ώστε το σύνολο των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να μετακινηθεί με ασφάλεια.

Απευθύνει τέλος κάλεσμα σε κάποιους που ενδεχομένως δημιουργούν προσκόμματα να σταθούν στο ύψος της ευθύνης τους και να αποφύγουν να προκαλέσουν επιπρόσθετα κοινωνικά προβλήματα σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα”.