“Ανακύκλωση στους ιδιώτες χωρίς ανταποδοτικότητα” καταγγέλλει η Συμμαχία Πολιτών Ευρώτα

Την αντίθεσή τους στις μελέτες για την ανακύκλωση των απορριμμάτων εξέφρασαν τα μέλη της δημοτικής παράταξης “Συμμαχία Πολιτών Ευρώτα” στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ευρώτα στις 31/1.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση που εξέδωσαν “ήρθαν από την παράταξη του δημάρχου κ. Βέρδου για συζήτηση και έγκριση μελέτες για την ανακύκλωση των απορριμμάτων. Εκφράσαμε την αντίθεση μας, ως συνέχεια των θέσεών μας στον προϋπολογισμό 2020 και καταθέσαμε εναλλακτικές προτάσεις για την ανακύκλωση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ).

Διαφωνούμε:

1. Με την συνολική εκχώρηση της ανακύκλωσης των ΑΣΑ στους ιδιώτες εργολάβους. Υπάρχει η δυνατότητα με ορθολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό η υπηρεσία καθαριότητας να αναλάβει μέρος της συλλογής των δημοτικών ενοτήτων. Η λύση είναι η προσθήκη που έγινε των πέντε μονίμων υπαλλήλων, η διατήρηση των θέσεων του οκταμήνου και μέρος των υπαρχόντων οχημάτων.

2. Ο σχεδιασμός και επιμερισμός της παροχής ίδιας υπηρεσίας συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών στις πέντε ΔΕ (πάντα με εκχώρηση σε ιδιώτες) συνιστά κατά την εκτίμηση μας, σύμφωνα και με τον Ν. 4412/18, κατάτμηση, με προφανή στόχο την αποφυγή ηλεκτρονικού διαγωνισμού, γιατί η συνολική δαπάνη είναι 100.000 ευρώ.

3. Η ισοδυναμία των δαπανών 20.000 ευρώ (19.998,72!) ευρώ στις πέντε ΔΕ -πέρα από την κοινή λογική- κατά την εκτίμηση μας δεν είναι σύννομες, γιατί σύμφωνα με την κατανομή των μπλε κάδων ανακύκλωσης δεν είναι ίσες σε όλες τις ΔΕ. Η κατανομή μπλε κάδων ανακύκλωσης, όπως προκύπτει και από τα στοιχεία της υπηρεσίας καθαριότητας, έχει γίνει -και σωστά- με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια, τις επιχειρήσεις και την έκταση του κάθε χωριού. Άρα η κατανομή των δαπανών έπρεπε να έχει αναλογικότητα στην κατανομή των κάδων. Αυτό στις μελέτες δεν προβλέπεται.

4. Οι κατατετμημένες μελέτες προβλέπουν η πληρωμή του εργολάβου να γίνεται με τον μήνα, ανεξαρτήτως των τόνων συλλογής ανακυκλώσιμων. Γνώριζαν ότι από 1/1/2020 τίθεται σε εφαρμογή η νέα κοινή υπουργική απόφαση ΚΥΑ ΦΕΚ (1277 Β/15.4.19) που καθορίζει τους στόχους της ανακύκλωσης με ποσόστωση ανά τόνο. Επιπρόσθετα ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου κοστολογεί την εισφορά των δήμων με βάση τους συλλεγόμενους τόνους, σύμφωνα με την νομοθεσία. Στις προταθείσες μελέτες η αναφορά σε μέτρηση ανά τόνο δεν υπάρχει, άρα και η μη δέσμευση του εργολάβου.

5. Η ουσία της ανακύκλωσης είναι συνδεδεμένη με την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή ανεξάρτητα από το ποιός συλλέγει τα ανακυκλώσιμα υλικά, αυτά είναι περιουσία του δήμου προς πώληση, μέσω πιστοποιημένου ΚΔΑΥ (Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού) στην Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης.

Αποδεικτικό παράδειγμα η δωρεάν απόκτηση απορριμματοφόρου ανακύκλωσης και 100 μπλε κάδων στο δήμο Ευρώτα το 2015, λόγω της μεθόδου της ανταποδοτικότητας. Από το 2018 μέχρι σήμερα “σιγή ασυρμάτου”.

6. Με την πρόσφατη σύμβαση του 2019 που υλοποιήθηκε με βάση την πληρωμή του αναδόχου μηνιαίως δεν εμφανίζονται ουσιαστικά στοιχεία τα οποία και θα ζητήσουμε, εφ’ όσον δεν παρουσιάστηκαν στην συζήτηση του θέματος στο ΔΣ, από την Επιτροπή Καλής Εκτέλεσης (άρθρ. 221 του Ν. 4412/2016) και αφορούν:

α) Παραστατικά στοιχεία των συλλεχθέντων τόνων με τα απαραίτητα ημερήσια ζυγολόγια.

β) Την προγραμματική σύμβαση με το πιστοποιημένο ΚΔΑΥ που υπέδειξε ο δήμος Ευρώτα στον ανάδοχο, για την απόθεση των ανακυκλώσιμων υλικών προς εκμετάλλευση και πώληση.

γ) Τα παραστατικά από τα οποία φαίνεται το κέρδος και η ανταποδοτικότητα του δήμου Ευρώτα.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι τα στοιχεία αυτά υπάρχουν και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Αν αυτό ισχύει τότε τίθεται το μεγάλο ερώτημα. Γιατί οι νέες μελέτες δεν εμπεριέχουν αυτά τα στοιχεία, ώστε οι συμβάσεις να είναι μετρήσιμες με τον ωφέλιμο τόνο και την ανταποδοτικότητα που θα ωφελείται ο δήμος;

Μία είναι η συμβατή και νόμιμη λύση. Νέα συνολική μελέτη για όλο τον δήμο Ευρώτα σύμφωνα με τον προβλεπόμενο διαγωνισμό, με κατεύθυνση την δέσμευση ανά τόνο και την ανάλογη ανταποδοτικότητα, εξαιρουμένων των περιοχών που θα μπορεί να ανταποκριθεί η υπηρεσία καθαριότητας.

Είμαστε έτοιμοι να συμφωνήσουμε σε ένα διαγωνισμό που να ανταποκρίνεται στα νέα δεδομένα της ανακύκλωσης που ξεκίνησαν από την 1/1/2020 και οφείλουμε να ακολουθήσουμε προς όφελος του δήμου και των δημοτών”.