Αναρτήθηκαν οι επιλαχόντες σε δύο προγράμματα απασχόλησης με voucher

ergasia neon

ergasia neon

Σήμερα Τρίτη αναρτήθηκαν στη “Διαύγεια” οι υπουργικές αποφάσεις κατάρτισης των μητρώων ωφελουμένων για δύο προγράμματα απασχόλησης τύπου “voucher”.

Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για τις 30.000 θέσεις του προγράμματος “Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας” και για τις 12.000 θέσεις του προγράμματος “Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 18 έως 24 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας”.

Η μοριοδότηση των ανέργων έγινε μέσα από την αξιολόγηση α) της διάρκειας της συνεχόμενης ανεργίας, β) του ετήσιου συνολικού ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος (οικ. έτους 2014), γ) της συμμετοχής ωφελουμένων σε αντίστοιχες δράσεις επιταγής εισόδου στην αγορά εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος www.voucher.gov.gr και από την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΚΤ www.eye-ekt.gr, χρησιμοποιώντας τον κωδικό αριθμό υποβολής αίτησης συμμετοχής (ΚΑΥΑΣ).