Ανατολή στον Άη Λια

Ανατολή στον Άη Λια

(Γιώργος Κουτσουμπός)