Ανεξάρτητοι Αγροτικοί Σύλλογοι Πελοποννήσου: Προετοιμάζουν κινητοποιήσεις και Ομοσπονδία

Στις αρχές της εβδομάδας συνεδρίασε στο δημαρχείο Νεμέας η Συντονιστική Επιτροπή Ανεξαρτήτων Αγροτικών Συλλόγων Πελοποννήσου. Θέματα της συνέλευσης ορίστηκαν ο απολογισμός των κινητοποιήσεων του 2016 και ο σχεδιασμός εκείνων του 2017, ενώ εκφράστηκε και η πρόθεση ίδρυσης αγροτικής ομοσπονδίας.

Ύστερα από πολύωρη συζήτηση αποφασίστηκε η διενέργεια γενικών κατά τόπους συνελεύσεων, υπό την αιγίδα των τοπικών συλλόγων, ώστε να ενημερωθεί και ο τελευταίος αγρότης της Πελοποννήσου για τις προθέσεις των κυβερνώντων σε σχέση με όλα τα προβλήματα που τον απασχολούν (ασφαλιστικό, φορολογικό, συνταξιοδοτικό, κόστος παραγωγής κ.ά). Προτάθηκε ακόμη να συζητηθεί στις γενικές συνελεύσεις η μορφή των κινητοποιήσεων μέσα στο 2017.

Επιπλέον ελήφθη απόφαση για δημιουργία ομοσπονδίας απο τους ανεξάρτητους αγροτικούς συλλόγους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, όπως και η ίδρυση νέων ανεξάρτητων συλλόγων στους δήμους που δεν διαθέτουν ακόμη τέτοιους.

“Από την απαρχή των μνημονίων φάνηκε εκ μέρους των εκάστοτε κυβερνώντων αλλά και των δανειστών–δημίων η πρόθεσή τους ώστε η Ελλάδα να πάψει πια να είναι μια οικονομία βασισμένη στην αγροτική παραγωγή. Είναι σαφές πως, παρά τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις τους, η πολεμική απέναντι στον αγρότη συνεχίζεται”, υποστηρίζει η συντονιστική επιτροπή, και γι’ αυτό καλεί όλους τους παραγωγούς να συμμετάσχουν στους αγροτικούς συλλόγους ώστε η φωνή τους να γίνει ισχυρότερη.