Ανοικτά τα καταστήματα την Καθαρά Δευτέρα

Ο Εμπορικός Σύλλογος Σπάρτης γνωστοποίησε τα σχετικά με τη λειτουργία των καταστημάτων αλλά και το καθεστώς πληρωμής των μισθωτών υπαλλήλων την Καθαρά Δευτέρα.

Η ημέρα αυτή δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσιμες εορτές (υποχρεωτικές αργίες), επομένως είναι εργάσιμη ημέρα και έγκειται στον κάθε έμπορο/επιχειρηματία εάν η επιχείρηση θα λειτουργήσει ή όχι. Τα εμπορικά καταστήματα μπορούν λοιπόν να ανοίξουν νόμιμα, χωρίς να οφείλουν προσαυξημένο ημερομίσθιο ή άλλες επιβαρύνσεις στους εργαζομένους.

«Πρέπει να επισημάνουμε», σημειώνει ο Σύλλογος, «ότι υφίστανται περιπτώσεις που η Καθαρά Δευτέρα έχει οριστεί ως ημέρα αργίας με άλλες ρυθμίσεις, οπότε και οφείλεται αυξημένο ημερομίσθιο, όπως πχ με υπουργική απόφαση ή προεδρικό διάταγμα (τοπική εορτή), τυχόν συλλογική σύμβαση, επιχειρησιακή πρωτοβουλία κλπ. Ειδικά για τη συλλογική σύμβαση, είναι σκόπιμο να σημειώσουμε ότι ενδέχεται να μην ισχύει πλέον η καθιέρωση της αργίας αυτής για τις περιπτώσεις που προβλεπόταν σε ΣΣΕ η οποία έληξε και μετά την πάροδο της μετενέργειας δεν υπεγράφη νέα σύμβαση. Μόνο η πρόβλεψη περί υποχρεωτικής αργίας σε επιχειρησιακή σύμβαση εξασφαλίζει απόλυτα τον χαρακτήρα της ημέρας ως τέτοιας, αλλά βεβαίως μόνο για τη συγκεκριμένη επιχείρηση».