Ανοικτή πρόσκληση συμμετοχής στο επιστημονικό forum “Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος”

Το επιστημονικό forum “Στο επίκεντρο ο Άνθρωπος” απευθύνει ανοικτή πρόσκληση στην επιστημονική κοινότητα με στόχο τη διαμόρφωση και υποβολή ρεαλιστικών προτάσεων, ικανών να τύχουν πρακτικής εφαρμογής, για να συμβάλουν στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.

Ήδη, στις δύο πρώτες ημερίδες, τον Δεκέμβριο του 2016 και τον Μάιο του 2017, παρουσιάστηκαν τα πρώτα πορίσματα των εργασιών του forum. Η 3η ημερίδα του προγραμματίζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Δεκεμβρίου 2017, με θεματολογία που επικεντρώνεται στην αναπτυξιακή προοπτική που προσφέρει η προώθηση του τουρισμού για όλους. Απαραίτητη για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η υιοθέτηση των αρχών της σχεδίασης για όλους, η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθμιση του επιπέδου προσβασιμότητας των υποδομών, φυσικών και ψηφιακών, στην άρση εμποδίων και περιορισμών υπέρ των μονίμων κατοίκων ΑμεΑ και ηλικιωμένων της χώρας μας, αλλά και στην προσέλκυση επισκεπτών από κάθε σημείο του πλανήτη που αναζητούν τουριστικούς προορισμούς συνδυαστικού χαρακτήρα.

Στη συνδιαμόρφωση της θεματολογίας της επερχόμενης αλλά και των μελλοντικών ημερίδων αναμένεται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών με την ένταξή τους ως νέων μελών στο forum. Οι ιδέες και οι προτάσεις αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση sto.epikentro.o.anthropos@gmail.com.

Η επεξεργασία των θεμάτων και η τελική διαμόρφωση της επόμενης παρουσίασης των πορισμάτων των εργασιών του forum πραγματοποιείται με την άριστη συνεργασία των μελών του μέσω τηλεδιασκέψεων και διά ζώσης συναντήσεων στο όριο του εφικτού.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον δικηγόρο – δημοσιογράφο Τάκη Αλεξανδράκη, στο 694 63 12 912.