Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα ο δήμος Σπάρτης και ο εμπορικός σύλλογος, αναφορικά με την υποβολή πρότασης ΕΣΠΑ για τη δημιουργία «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου (Open Mall) Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 1.814.991,50 ευρώ. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό σχέδιο που χρηματοδοτεί δράσεις αστικής ανάπλασης, με στόχο τη δημιουργία ανοικτού εμπορικού κέντρου σε πεζόδρομους και οδούς ήπιας κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης.

Η επιλέξιμη δράση εντάσσεται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία.

Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα υλοποιηθούν επενδύσεις αναβάθμισης του δημόσιου χώρου από τον δήμο Σπάρτης, καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της εμπορικής περιοχής από τον εμπορικό σύλλογο. Αμφότεροι οι φορείς θα υλοποιήσουν ένα σύνολο συνεκτικών και αλληλένδετων παρεμβάσεων, με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας και αισθητικής της περιοχής και την οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εντός αυτής, με έμφαση στη χρήση έξυπνων εφαρμογών (αναβάθμιση οδοφωτισμού, αστικός εξοπλισμός όπως e-tree, ηλιακά παγκάκια κλπ, συστήματα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, βυθιζόμενοι κάδοι, έξυπνες διαβάσεις πεζών, συστήματα πληροφόρησης επισκεπτών κλπ).

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που κατά κύριο λόγο δραστηριοποιείται στην περιοχή παρέμβασης και στην ανάδειξη της δυναμικής της περιοχής σε πολιτιστικούς και τουριστικούς πόρους. Αναμένεται δε να συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, σηματοδοτώντας τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή την καινοτομία και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

“Με την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδίου θα μεταβληθεί μακροχρόνια η συνολική εικόνα της Σπάρτης, θα αυξηθεί η ελκυστικότητα και επισκεψιμότητά της, ενώ οι θετικές συνέπειες για την τοπική κοινωνία και οικονομία θα είναι άμεσα ορατές. Το κυριότερο, όμως, είναι πως τίθενται οι βάσεις για την εγκαθίδρυση κουλτούρας συνεργασίας και σχεδιασμού μεταξύ του δήμου, της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας” αναφέρει σχετικά ο δήμος Σπάρτης.