Αντίθετο το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις διαπραγματεύσεις της ΤΤΙΡ

Με πρωτοβουλία της “Πελοπόννησος Οικολογική” και τη στήριξη των παρατάξεων της μειοψηφίας συζητήθηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου στις 15/6 το θέμα της διατλαντικής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων. Μετά τις τοποθετήσεις όλων των παρατάξεων ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση για το παρακάτω ψήφισμα:

“Δηλώνουμε την αντίθεσή μας στις διαπραγματεύσεις για τη «Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων» (ΤΤΙΡ) με τις ΗΠΑ και να ακυρώσετε τη «Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία» (CETA) με τον Καναδά. Οι συμφωνίες αυτές περιλαμβάνουν ζητήματα μείζονος σημασίας (όπως η διευθέτηση διαφορών επενδυτή-κράτους και οι κανόνες σχετικά με την κανονιστική συνεργασία) και αποτελούν απειλή για τη δημοκρατία και το γράμμα του νόμου. Είμαστε ενάντια στην υποβάθμιση των εργασιακών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ιδιωτικών και καταναλωτικών προτύπων, καθώς και την απορρύθμιση των δημόσιων υπηρεσιών (όπως το νερό) και των πολιτιστικών αγαθών μέσα από αδιαφανείς διαπραγματεύσεις. Στηρίζουμε μια εναλλακτική εμπορική και επενδυτική πολιτική για την ΕΕ. Είναι όμως ώρα ευθύνης και για την ελληνική κυβέρνηση, να ταχθεί απερίφραστα κατά μιας συμφωνίας που απειλεί τα αγροτικά προϊόντα (ειδικά τα ΠΟΠ και ΠΓΕ) αλλά και γενικότερα την οικονομία της χώρας μας, το περιβάλλον αλλά και την ίδια τη δημοκρατία.

Ζητούμε:

τον τερματισμό των διαπραγματεύσεων, απόλυτη διαφάνεια και δημοσιοποίηση όλων των σχετικών εγγράφων, καθώς και την έναρξη ενός δημόσιου και ανοιχτού διαλόγου για τη βελτίωση του εμπορίου”.