Αντί-COVID-19 από Τη ΓΣΕΕ: Τα δικαιώματα των εργαζομένων εν μέσω κορωνοϊού

Ergatiko Kentro Lakonias

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος ανακοίνωσε τη δημιουργία της ANTI-COVID-19 Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων και μέσα από την ειδική σελίδα και την ειδική φόρμα θέτει στη διάθεση των εργαζομένων το σύνολο των δομών της για πληροφόρηση, αλλά και υποβολή καταγγελιών, διαφυλάσοντας την ανωνυμία εκείνων που κάνουν την καταγγελία, αφού ήδη έχουν εμφανιστεί φαινόμενα εργοδοτικών αυθαιρεσιών.

Δείτε εδώ για την ειδική σελίδα.