Αντιδράσεις ΕΛΜΕ για την κατανομή των μαθητών στα σχολεία

sxoliki aithousa

Με έντονη δυσφορία υποδέχθηκε η ΕΛΜΕ την απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας για τη χωροταξική κατανομή του μαθητικού δυναμικού στις σχολικές μονάδες της Σπάρτης και του νομού.

“Δεν μπορούμε να αποδεχτούμε την ξεχωριστή μεταχείριση και διάκριση του ιδιωτικού δημοτικού της πόλης σε σχέση με τα δημόσια σχολεία κατά παράβαση της νομοθεσίας που ορίζει ότι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων των αστικών κέντρων εγγράφονται στο πλησιέστερο γυμνάσιο της κατοικίας τους” σημείωνει η Ένωση και συνεχίζει: “Με αυτήν την κατανομή των μαθητών δεν εξασφαλίζεται η λειτουργία των σχολείων της πόλης με ελάχιστο αριθμό τα τρία τμήματα ανά τάξη για όλα τα σχολεία, ως μια ελάχιστη βάση για την ισοκατανομή των μαθητών, την ορθολογικότερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και την ποιοτικότερη παροχή του εκπαιδευτικού έργου”.

Αντίθετα η ΕΛΜΕ θεωρεί ότι η νέα χωροταξική κατανομή πιθανόν να δυσκολέψει την ανάπτυξη των ομάδων προσανατολισμού στα λύκεια, με τον υποχρεωτικό ελάχιστο αριθμό μαθητών σε αυτές. Επίσης εκτιμά ότι θα υπάρξει μεγάλο κύμα μετεγγραφών τον Σεπτέμβριο από σχολείο σε σχολείο, με αποτέλεσμα τη δυσκολία οργάνωσης του προγράμματος και του προσωπικού, καθώς μαθητές θα μετακινούνται πολύ μακρύτερα από το πλησιέστερο προς την κατοικία τους σχολείο (πχ όσοι μαθητές κατοικούν στο κενοτάφιο του Λεωνίδα με τη νέα χωροταξική κατανομή θα πηγαίνουν στο 2ο Γυμνάσιο – Λύκειο και όχι στο 4ο – 3ο Γυμνάσιο – Λύκειο).

Προκειμένου λοιπόν να αποτραπεί η ανισοκατανομή του μαθητικού δυναμικού στην πόλη και τα προβλήματα στη λειτουργία των σχολείων, η Ένωση των εκπαιδευτικών καλεί τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας:
1. Να μοιράσει τους μαθητές του ιδιωτικού δημοτικού σύμφωνα με όσα ισχύουν για τα δημόσια σχολεία, δηλαδή με βάση τη διεύθυνση κατοικίας τους.
2. Να εξασφαλίσει τον ελάχιστο αριθμό τριών τμημάτων στα λύκεια της πόλης και να μην περιμένει τις μετεγγραφές του Σεπτέμβρη-Οκτώβρη για την ενδεχόμενη οριστικοποίηση των τμημάτων, δημιουργώντας προβλήματα στην ανάπτυξη των προγραμμάτων και τη διαχείριση προσωπικού λόγω της δημιουργίας νέων τμημάτων ή των προβλημάτων μεγάλου αριθμού μαθητών στο τμήμα σε σχέση με άλλο σχολείο που θα έχει λιγότερους μαθητές ανά τμήμα.
3. Να εξασφαλίσει προϋποθέσεις ώστε να μην υπάρχουν, τουλάχιστον στα λύκεια της πόλης, ολιγομελείς ομάδες προσανατολισμού που δεν θα λειτουργήσουν εξαιτίας της ανισοκατανομής.