Αντιδρά ο Δήμος Ευρώτα στο κλείσιμο αστυνομικών τμημάτων

Αντίκειται στο σχεδιασμό της κυβέρνησης για κλείσιμο των αστυνομικών τμημάτων Κροκεών, Βλαχιώτη και του αστυνομικού σταθμού Γερακίου ο δήμος Ευρώτα, κρίνοντας τη λειτουργία τους απαραίτητη για την ασφάλεια και προστασία των πολιτών.

Ύστερα από εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ηλία Παναγιωτακάκου, το δημοτικό συμβούλιο τάχθηκε ομόφωνα υπέρ της διατήρησης της λειτουργίας των προαναφερθέντων τμημάτων.

Στην εισήγησή του ο κ. Παναγιωτακάκος μεταξύ άλλων τόνισε την υποβάθμιση των υπηρεσιών προστασίας του πολίτη, με αποτέλεσμα την αύξηση της παραβατικότητας σε όλα τα επίπεδα. “Οι φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της αστυνομίας δεν αρκούν για την αντιμετώπιση κάθε μορφής εγκληματικότητας, καθώς οι δομές των υπηρεσιών είναι αποδυναμωμένες και ανεπαρκείς σε πολλές περιπτώσεις. Ως εκ τούτου επιβάλλεται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους τα αστυνομικά τμήματα και επιπλέον να ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Άλλωστε, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα, οι συγχωνεύσεις των δημοσίων υπηρεσιών δεν έχουν εξυπηρετήσει το στόχο της περικοπής των δημοσίων δαπανών”, υποστήριξε.

Το δημοτικό συμβούλιο Ευρώτα αναμένει την αναθεώρηση του σχεδίου του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και την προσαρμογή της πολιτικής του στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.