Δίγλωσσα παιδιά: Πώς αντιμετωπίζονται τα προβλήματα ανάπτυξης του λόγου

Οι διαταραχές στην ανάπτυξη του λόγου μπορεί να εμφανιστούν τόσο στα μονόγλωσσα όσο και στα δίγλωσσα παιδιά.

Όταν ένα δίγλωσσο παιδί παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα στην ανάπτυξη του λόγου, πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων του και στις δύο γλώσσες, ώστε να αποκτηθούν χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τη συνολική ικανότητα του παιδιού. Ο λογοθεραπευτής πρέπει να έχει κατάλληλη εκπαίδευση και πείρα, ώστε να χειριστεί τα δίγλωσσα παιδιά.

Στην περίπτωση που το δίγλωσσο παιδί παρουσιάζει διαταραχές στο λόγο (πχ γλωσσική καθυστέρηση) οι ειδικοί συμβουλεύουν τους γονείς να διακόψουν τη χρήση μιας γλώσσας (συνήθως του σπιτιού). Με βάση την αξιολόγηση ο λογοθεραπευτής σχεδιάζει και προσαρμόζει το θεραπευτικό πρόγραμμα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Η λογοθεραπευτική παρέμβαση στα δίγλωσσα παιδιά στοχεύει στην επαρκή κατάκτηση μίας γλώσσας αρχικά. Οι γονείς δεν πρέπει να θεωρήσουν τη διακοπή χρήσης μιας γλώσσας ως μια μόνιμη κατάσταση, αλλά να προσπαθήσουν να βρουν την κατάλληλη ευκαιρία για να εισαγάγουν ξανά τη δεύτερη γλώσσα.

Η ανάπτυξη της δεύτερης γλώσσας εξαρτάται από:
· Tην ηλικία εκμάθησής της. Όσο μικρότερο είναι το παιδί τόσο πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά μαθαίνει τη δεύτερη γλώσσα.
· Την ποσότητα έκθεσης στη δεύτερη γλώσσα. Ένα παιδί που εκτίθεται στη δεύτερη γλώσσα σε καθημερινή βάση μέσα από την τηλεόραση και τη συναναστροφή με μεγαλύτερους συνομηλίκους θα παρουσιάζει ένα πολύ πιο ανεπτυγμένο σύστημα επικοινωνίας, από ένα παιδί που χρησιμοποιεί τη δεύτερη γλώσσα μόνο πχ στην παιδική χαρά.
· Την ποιότητα έκθεσης. Ένα παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί την ελληνική γλώσσα σε καθημερινή βάση, αλλά η ποιότητα των ελληνικών να είναι κακή (πχ ένας γονιός που μιλάει σπαστά ελληνικά).

Φροσούλα Μπάτζιου (λογοθεραπεύτρια)
υπεύθυνη κέντρου Λογοθεραπείας “Χάρισμα”
Αγησιλάου 48 , Σπάρτη
τηλ. 2731 5 51035