Αντιπλημμυρική προστασία σε Έλος – Λεήμονα

Dimos Eyrota

Dimos Eyrota

Την Τρίτη 10/12 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας δημοπράτησε το έργο “Αντιπλημμυρική προστασία των οικισμών Έλους και Λεήμονα”, με προϋπολογισμό 2.500.000 ευρώ.

Το έργο αποσκοπεί στην προστασία των παραποτάμιων οικισμών Έλους, Λεήμονα και Αγίων Ταξιαρχών, που χωροθετούνται στον κάτω ρου του ποταμού Ευρώτα και περιοδικά πλήττονται από πλημμυρικά φαινόμενα. Θα πραγματοποιηθεί στεγανοποίηση, ενίσχυση και επέκταση του υφιστάμενου αναχώματος στην ανατολική όχθη και κατά μήκος επέκταση του υφιστάμενου τοιχίου αντιστήριξης στη δυτική.