Αντιπυρική προστασία: Παίρνει τα μέτρα του ο Δήμος Σπάρτης

pyrasfaleia

Την περασμένη Παρασκευή, 1 Απριλίου, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας δήμου Σπάρτης, ύστερα από πρόσκληση του δημάρχου Ευάγγελου Βαλιώτη, με θέμα την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.

Ο δήμος Σπάρτης είναι ο πρώτος σε επίπεδο Περιφέρειας που συγκάλεσε σύσκεψη για το θέμα, όπως σημειώθηκε και από τον παριστάμενο υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Χαρακτηριστική ήταν η πολυμελής παρουσία και ενεργός συμμετοχή των φορέων και εθελοντικών οργανώσεων. Ιδιαίτερα ενθαρρυντική ήταν και η εμφανής θέληση όλων να αντιμετωπιστούν επί της ουσίας τα ζητήματα που εξετάστηκαν και να βρεθούν λύσεις.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν διεξοδικά θέματα ετοιμότητας, προετοιμασίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων. Τονίστηκε η στενή συνεργασία που υπάρχει μεταξύ των αρμόδιων φορέων, η οποία αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, όπως και η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή των εθελοντών πολιτικής προστασίας, που ανταποκρίνονται πάντοτε πρόθυμα.

Αναφέρθηκαν ακόμη όλες οι ενέργειες πρόληψης που έχουν γίνει μέχρι τώρα, όπως και όσες έχουν προγραμματιστεί. Διαπιστώθηκαν οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, εξοπλισμό και υλικά των εμπλεκομένων φορέων και ιδιαίτερα των εθελοντικών οργανώσεων, που δυσχεραίνουν το έργο της αντιμετώπισης κινδύνων από την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών. Επισημάνθηκε ότι έχει ξεκινήσει από όλους τους φορείς η συντήρηση των μέσων πυρόσβεσης στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του καθενός, όπως και η ανάγκη να δοθεί άμεσα χρηματοδότηση στο δασαρχείο Σπάρτης προκειμένου να ξεκινήσουν οι συντηρήσεις δασικών οδών και οι καθαρισμοί των ζωνών πυρασφάλειας.

Αποφασίστηκε επιπλέον να υπάρξει άμεση συνεργασία μεταξύ δασαρχείου και δήμου, ώστε να υπάρξει καθαρισμός βλάστησης σε επικίνδυνα σημεία, και τονίστηκε η ανάγκη ενημέρωσης/ενεργοποίησης με κάθε μέσο των πολιτών, προκειμένου να γίνει αποψίλωση στις ιδιοκτησίες τους και κοπή κλαδιών που εξέχουν σε δρόμους, για να διευκολύνεται η πρόσβαση των πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων.
Πρόθεση του Δήμου Σπάρτης είναι η ενεργοποίηση όλων των μέσων που διαθέτει και η συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ώστε να επιτευχθεί η όσο το δυνατόν καλύτερη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση κινδύνων από δασικές πυρκαγιές.