Αντιπυρική προστασία: Πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας με 142 θέσεις στη Λακωνία

Ένα νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας για την αντιπυρική προστασία των δασών παρουσιάστηκε την περασμένη εβδομάδα. Το σχεδίασαν από κοινού τα υπουργεία Εργασίας και Περιβάλλοντος, με στόχους αφενός την εξυπηρέτηση αναγκών σε προσωπικό των δασικών υπηρεσιών της χώρας, αφετέρου την κατάρτιση των ανέργων σε ένα εξειδικευμένο αντικείμενο με στόχο την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση των ωφελουμένων θα εμπεριέχει εργασίες για την προστασία των δασικών οικοσυστημάτων από πυρκαγιές και τη διαχείριση καμένων εκτάσεων (πχ καθαρισμούς δασών, δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων), προς αποφυγή μελλοντικών καταστροφών.

Οι ωφελούμενοι, ανεξάρτητα από το εκπαιδευτικό τους επίπεδο, θα αποκτήσουν νέα εξειδικευμένη γνώση σε θέματα δασών και δασικού περιβάλλοντος με σεμινάρια που θα γίνουν στις κατά τόπους δασικές αρχές, η οποία θα περιλαμβάνει και πρακτική άσκηση στο πεδίο.

Τα παραπάνω μπορούν να οδηγήσουν σε νέες δυνατότητες απασχόλησης, πχ δημιουργία φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που θα αναλάβει τον καθαρισμό δασικών περιοχών, την αξιοποίηση της βιομάζας και την απόκτηση εισοδήματος από τις δασικές οικοσυστημικές υπηρεσίες.

H ανάρτηση της πρόσκλησης υπολογίζεται σε 10 με 15 μέρες και για το νομό μας οι θέσεις είναι 142.