Αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις ενίσχυσης Νέων Γεωργών

agrotis

agrotis

Από τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου δημοσιοποιήθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων νέων γεωργών (2η πρόσκληση του Μέτρου 1.1.2 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 – 2013).

Οι πίνακες κατάταξης αναρτήθηκαν στα γραφεία της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας, αλλά και στο διαδίκτυο, στο σύνδεσμο http://www.apd-depin.gov.gr.