Απάντηση του διοικητή σχετικά με τη λειτουργία “ελικοδρομίου” στο νοσοκομείο Σπάρτης

Στην ακόλουθη δήλωση σχετικά με τη λειτουργία ελικοδρομίου στη νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης προχώρησε ο διοικητής του γενικού νοσοκομείου Λακωνίας Σωτήρης Μπότσιος. Όπως αναφέρει:

“Πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό, ότι δεν πρόκειται για ελικοδρόμιο επίσημο, πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αφού δεν διαθέτει τα στοιχειωδώς αναγκαία όπως μόνιμη εγκατάσταση πυρόσβεσης, ειδική σήμανση και ηλεκτροφωτισμό, ούτε καν ανεμούριο, για να χαρακτηριστεί ως “ελικοδρόμιο”. Στην ουσία πρόκειται για μια αλάνα που χρησιμοποιείτο εθιμικά ως ελικοδρόμιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των πέντε καταχωρισμένων επίσημων νοσοκομειακών ελικοδρομίων όπως αυτή εμφανίζεται στην ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Πιλότων.

Τα τελευταία 35 χρόνια, έχει χρησιμοποιηθεί για επείγουσες αεροδιακομιδές τρεις ή τέσσερις φορές.

Η συνήθης μέχρι σήμερα χρήση του αφορά, στην παροχή εξυπηρέτησης προς τρίτους, συνήθως VIP, οι οποίοι και το χρησιμοποιούν με δική τους ευθύνη, καθεστώς το οποίο διακόπτεται άμεσα, λόγω του προσφάτου ατυχήματος στον Πόρο, αλλά και λόγω των εργοταξιακών αναγκών για την ανέγερση του νέου νοσοκομείου Σπάρτης, εργασίες οι οποίες ήδη,ξεκίνησαν.

Κατά τα λοιπά, το γενικό νοσοκομείο Λακωνίας και συγκεκριμένα η νοσηλευτική μονάδα Σπάρτης, είναι ο πλέον αναρμόδιος φορέας να έχει άποψη για τα πιθανά ελικοδρόμια του νομού, την ασφάλεια και την καταλληλότητά τους”.