Απάντηση Χαρδούβελη για τα ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ

Xardouvelis - Patrianakou

Xardouvelis - Patrianakou

“Η αξιοποίηση των ακινήτων που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ θα γίνει μετά από δημόσια διαβούλευση και διάλογο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές”, απαντά το υπουργείο Οικονομικών σε σχετική ερώτηση της Φεβρωνίας Πατριανάκου.

Πιο συγκεκριμένα, το θέμα της περιέλευσης στο ΤΑΙΠΕΔ εκτάσεων στην Ελαφόνησο, καθώς και σε άλλες περιοχές της Λακωνίας, είχε φέρει στη βουλή η κ. Πατριανάκου από τις 14 Μαΐου 2014, με διαδοχικές ερωτήσεις της προς τον υπουργό Οικονομικών.

Όπως είχε υπογραμμίσει η βουλευτής, η έκταση των 175.000 τμ στην Ελαφόνησο που μεταβιβάστηκε στο ΤΑΙΠΕΔ είναι ενταγμένη στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Natura 2000”, ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας, ενώ το απαράμιλλο φυσικό κάλλος της και το τεράστιο οικολογικό ενδιαφέρον της την έχουν καταστήσει σημείο αναφοράς και εξαιρετικά υψηλής επισκεψιμότητας. Σύμφωνα δε με τη σχετική καταχώριση στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, η προτεινόμενη χρήση για την προστατευόμενη αυτή περιοχή είναι κατασκευή εξοχικών κατοικιών και ξενοδοχείων.

Η κ. Πατριανάκου είχε ζητήσει από τον υπουργό Οικονομικών να αποτραπεί η καταστροφική παρέμβαση στην περιοχή, καθώς και να χορηγηθούν συγκεκριμένα στοιχεία τόσο για τη συμβατότητα μιας τέτοιας πρότασης με τους νομικούς, περιβαλλοντικούς και δασικούς περιορισμούς της συγκεκριμένης έκτασης, όσο και για τυχόν διαβούλευση που προηγήθηκε της μεταβίβασης. Επιπλέον, είχε ζητήσει το σχεδιασμό και τις προβλέψεις αξιοποίησης για τις υπόλοιπες εκτάσεις της Λακωνίας που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ.

Ο υπουργός Οικονομικών κ. Γκίκας Χαρδούβελης απάντησε στη βουλευτή ότι η νήσος Ελαφόνησος κατατάσσεται, στην κατηγοριοποίηση του εθνικού χώρου, στην Ομάδα ΙΙ, που αφορά σχετικά μικρά νησιά με περιορισμούς ανάπτυξης. Στην εκτός ορίων οικισμών περιοχή των εν λόγω νησιών μπορούν να αναπτυχθούν οργανωμένες κατασκηνώσεις (camping) και οικοτουριστικές μονάδες, εξαιρετικά ήπιας ανάπτυξης. Ως προς τα περιβαλλοντικά ζητήματα, σημειώνεται ότι η αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του δημοσίου, που περιέρχονται στο ΤΑΙΠΕΔ, πραγματοποιείται με ειδική μέριμνα για την προστασία των ευαίσθητων περιβαλλοντικά ή και προστατευόμενων λόγω της οικολογικής τους αξίας δημόσιων ακινήτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος.

“Για όλα τα ακίνητα στη Λακωνία που περιήλθαν στο ΤΑΙΠΕΔ, βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάρτιση σχεδίων αξιοποίησης, από τα οποία θα προκύψει και η αξία τους”, επισημαίνεται στην απάντηση του υπουργού. Επίσης, διευκρινίζεται ότι τα σχέδια αυτά θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και διάλογο με τις τοπικές και περιφερειακές αρχές. Τα ακίνητα στο νομό που έχουν μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ βρίσκονται στις εξής περιοχές:

ΑΒΚ

ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ

ΔΗΜΟΣ

ΕΜΒΑΔΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ (ΦΕΚ)

310

Σκουτάρι

Ανατολική Μάνη

107.751 τμ

1020/25-04-2013

372

Ασωπός

Μονεμβασίας

12.162 τμ

571/07-03-2014

379

Άνω Γλυκόβρυση

Ευρώτα

600.000 τμ

1020/25-04-2013

380

Άνω Γλυκόβρυση

Ευρώτα

50.630 τμ

2883/14-11-2013

382

Ελαφόνησος

Ελαφονήσου

174.787 τμ

2883/14-11-2013