Απαγορεύεται έως το τέλος του μήνα η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο

 

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σπάρτης υπενθυμίζει στους πολίτες ότι, λόγω αυξημένης επικινδυνότητας, απαγορεύεται η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο από την 1η Μαΐου έως τις 31 Οκτωβρίου.