Απαγορεύεται η διακίνηση εσπεριδοειδών µε φύλλα και ποδίσκο χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

Λόγω της έναρξης της περιόδου εμπορίας εσπεριδοειδών, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Λακωνίας επαναφέρει το θέμα της διακίνησης καρπών εσπεριδοειδών με ποδίσκο (κοτσάνι) και φύλλα, υπενθυμίζοντας ότι αυτό απαγορεύεται από την κοινοτική νομοθεσία.

Η τριστέτσα είναι η πιο σημαντική και καταστρεπτική ασθένεια που προσβάλλει τα εσπεριδοειδή, έχοντας ως αποτέλεσμα την καταστροφή εκατομμυρίων δένδρων μέχρι σήμερα, στη Λατινική Αμερική, την Καλιφόρνια, την Ισπανία και άλλες χώρες. Η ασθένεια μεταδίδεται με το μολυσμένο πολλαπλασιαστικό υλικό (δενδρύλλια, εμβόλια) με έντομα φορείς, τις αφίδες. Για τον περιορισμό της επιβάλλεται η χρήση προληπτικών μέτρων με πιο σημαντικό τη χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού.

Ένα από τα προληπτικά μέτρα αποτελεί και η απαγόρευση διακίνησης καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους χωρίς φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Η φυτοϋγειονομική νομοθεσία επιτρέπει την εισαγωγή καρπών εσπεριδοειδών με φύλλα και ποδίσκους μόνο από τις χώρες της ΕΕ που υπάγονται στο καθεστώς της προστατευόμενης ζώνης για την τριστέτσα (Μάλτα, Κορσική, Πορτογαλία – εκτός νήσου Μαδέρας) και με την προϋπόθεση ότι συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο. Από τις άλλες χώρες της ΕΕ καθώς επίσης και από τρίτες χώρες η εισαγωγή δεν επιτρέπεται.

Για τους καρπούς που παράγονται και διακινούνται στη χώρα μας επισημαίνεται:

• Οι καρποί εσπεριδοειδών που διακινούνται – πωλούνται (ΟΚΑΑ, μανάβικα, λαϊκές αγορές, σούπερ μάρκετ, σημεία λιανικής – χονδρικής πώλησης) από τον τόπο παραγωγής σε άλλες περιοχές θα πρέπει, εάν φέρουν φύλλα και ποδίσκους, υποχρεωτικά να συνοδεύονται από φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

• Αυτό δεν απαιτείται στην περίπτωση που δεν υπάρχουν φύλλα και ποδίσκοι.

Στους παραβάτες (εμπόρους και παραγωγούς) επιβάλλονται υψηλά χρηματικά πρόστιμα (από 1.500 έως 6.000 ευρώ) αλλά και ποινικές κυρώσεις. Σε περίπτωση που επαναληφθεί η παράβαση, το επιβαλλόμενο πρόστιμο ανέρχεται σε 30.000 έως 60.000 ευρώ.

Καλούνται οι παραγωγοί και οι έμποροι εσπεριδοειδών να κατανοήσουν πόσο σημαντικό είναι το προληπτικό αυτό μέτρο για την προστασία της φυτικής παραγωγής και του φυτικού κεφαλαίου και να συγκομίζουν – εμπορεύονται τους καρπούς δίχως φύλλα και ποδίσκους.