Απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη ζητούν τα ΑμεΑ Λακωνίας

Επιστολή στους δήμους του νομού, με την οποία ζητεί την πλήρη απαλλαγή των ατόμων με ειδικές ανάγκες από δημοτικά τέλη και τέλη ύδρευσης απέστειλε ο πρόεδρος του Σωματείου ΑμεΑ Λακωνίας Τάκης Αλεξανδράκης. Το σωματείο τονίζει πάντως ότι το εν λόγω κόστος δεν θα πρέπει να μετακυληθεί στους λογαριασμούς των υπολοίπων δημοτών.

Μεταξύ άλλων ο κ. Αλεξανδράκης αναφέρει πως το ποσοστό των ανθρώπων που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας, στερούμενοι τα απαραίτητα, είναι πολύ μεγάλο και για το νομό μας. Κάνοντας λοιπόν λόγο για έκτακτη κατάσταση, καλεί την τοπική αυτοδιοίκηση να κάνει χρήση του δικαιώματος που η νομοθεσία παρέχει, απαλλάσσοντας πλήρως τα ΑμεΑ από τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης – αποχέτευσης.

Ολοκληρώνοντας την επιστολή ο κ. Αλεξανδράκης καλεί κάθε δημοτικό σύμβουλο να υπερψηφίσει μια τέτοια πρόταση, “ακολουθώντας την πρακτική που ήδη έχουν εφαρμόσει πάμπολλοι δήμοι της χώρας, όπως ο δήμος Πατρέων”.