Απαντήσεις Βρούτση σε Πατριανάκου για τα προβλήματα συνταξιοδότησης αγροτών

agrotes

agrotes

Την αποτελεσματική επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που ταλαιπωρούν ασφαλισμένους και δικαιούχους του ΟΓΑ, είχε ζητήσει η βουλευτής Λακωνίας κ. Φεβρωνία Πατριανάκου με δύο παρεμβάσεις της στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υπογραμμίζοντας ότι “η κοινωνική πολιτική επιβάλλεται να είναι δικαιοκρατική και ειδικά σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως είναι οι ηλικιωμένοι και μάλιστα αγρότες”. Ειδικότερα:

1. Η βουλευτής είχε επισημάνει ότι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ οι οποίοι επί σειρά ετών κατέβαλλαν το σύνολο των προβλεπόμενων εισφορών τους στον Οργανισμό αιτούνται τη συνταξιοδότησή τους, η οποία όμως απορρίπτεται με το αιτιολογικό ότι δεν έχουν ασκήσει αγροτική δραστηριότητα.

Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης απάντησε στη βουλευτή ότι κατά την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης εγγεγραμμένων στους κλάδους πρόσθετης και κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ και του ελέγχου του χρόνου ασφάλισης, διαπιστώνεται ότι ένας αριθμός από αυτούς είτε δεν πληρούσαν εξαρχής τις νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισής τους στον Οργανισμό είτε έπαυσαν κάποιοι στιγμή να τις πληρούν και δεν προέβησαν στις απαιτούμενες ενέργειες για τη διακοπή της.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο ΟΓΑ προβαίνει, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, σε αναδρομική διαγραφή ή διακοπή της ασφάλισης και σε επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ατόκως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι ασφαλισμένοι να μη λαμβάνουν σύνταξη, παρά το γεγονός ότι έχουν καταβάλει επί σειρά ετών εισφορές και είχαν προσδοκία σύνταξης.

Για την επίλυση του θέματος αυτού μελετάται από το υπουργείο σχετική νομοθετική ρύθμιση.

2. Η κ. Πατριανάκου είχε επισημάνει ότι οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ εξακολουθούν να αναμένουν τη θέσπιση της δυνατότητας συνταξιοδότησής τους με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας τους και 40 ετών ασφάλισης. Επίσης, είχε εντοπίσει το πρόβλημα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, αλλά σε διαφορετικούς ασφαλιστικούς φορείς. Οι δικαιούχοι αυτοί διαδοχικής ασφάλισης αιτούνται να συνταξιοδοτηθούν από τον ΟΓΑ, πλην όμως οι αιτήσεις τους απορρίπτονται με την αιτιολογία ότι δεν έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.

Ο υπουργός απάντησε ότι αποτελεί πάγιο αίτημα των ασφαλισμένων του ΟΓΑ να δοθεί και σ’ αυτούς η δυνατότητα συνταξιοδότησης στο 62ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει 40 χρόνια ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και χρόνου διαδοχικής ασφάλισης.

Το θέμα μελετάται από το υπουργείο και πρόκειται να υλοποιηθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

3. Η βουλευτής είχε εστιάσει στον αποκλεισμό ανασφάλιστων υπερηλίκων από τη μηνιαία σύνταξη του ΟΓΑ, αλλά και από την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λόγω των δυσχερειών απόδειξης της διαμονής τους στη χώρα την τελευταία εικοσαετία.

Ο υπουργός απάντησε ότι το θέμα της επαναχορήγησης από τον ΟΓΑ της σύνταξης στους ανασφάλιστους υπερήλικες επανεξετάζεται από το υπουργείο, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και ιδίως αυτές που αφορούν στην προϋπόθεση της εικοσαετούς διαμονής στη χώρα μας και στη λήψη σύνταξης από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το δημόσιο στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

Επίσης, η βουλευτής είχε επισημάνει την ανάγκη αποκατάστασης της αδικίας σε βάρος των γεννημένων το 1948 και το 1949, η οποία συντελέστηκε με την αύξηση του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότησης των αγροτών από το 65ο στο 67ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς πρόβλεψη σταδιακής εφαρμογής της ρύθμισης.

Ο υπουργός απάντησε ότι η αύξηση κατά δύο έτη των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων στους φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Εργασίας κρίθηκε απαραίτητη με γνώμονα την αναγκαιότητα δημοσιονομικής προσαρμογής, ενώ το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο αποσκοπεί στον εξορθολογισμό του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Για τους λόγους αυτούς δεν υπάρχει πρόβλεψη για συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων που έχουν γεννηθεί τα έτη 1948 και 1949, πριν τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους.