Απογραφή στρατεύσιμων γεννηθέντων το 1997

KEP Dimou Spartis

KEP Dimou Spartis

Από τη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Mαρτίου 2015 θα διεκπεραιώνεται η διαδικασία κατάθεσης δελτίου απογραφής για τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 1997 (κλάση 2018).

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να γνωρίζουν το δήμο στα μητρώα αρρένων του οποίου έχουν εγγραφεί, και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους.

Σε περίπτωση που στερούνται τέτοιων εγγράφων, απαιτείται πιστοποιητικό δήμου –κοινότητας το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους και από το οποίο θα προκύπτουν τα ληξιαρχικά τους στοιχεία και η εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

Τα ΚΕΠ δεν εκδίδουν αποδεικτικό κατάθεσης δελτίου απογραφής. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώνουν από την ιστοσελίδα της στρατολογίας (www.stratologia.gr), πληκτρολογώντας το στρατιωτικό τους αριθμό ή τον αριθμό δελτίου ταυτότητας την επόμενη ημέρα της απογραφής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης:

1. ΚΕΠ Δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27313 61600.

2. Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά, 27310 89370.

3. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, 27310 74560.

4. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, 27310 35388.

5. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, 27313 61012.

6. Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, 27310 94194.