Απογραφή στρατεύσιμων μέχρι τις 31/3

stratos 2

stratos 2

Από τη Στρατολογική Υπηρεσία Πελοποννήσου υπενθυμίζεται ότι όλοι οι άρρενες κλάσης 2017 (γεννηθέντες το 1996) υποχρεούνται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2014 να προσέλθουν στην Υπηρεσία ή σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για κατάθεση δελτίου απογραφής.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους να γνωρίζουν τα μητρώα αρρένων στα οποία είναι γραμμένοι και να έχουν μαζί τους φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας ή των σελίδων του διαβατηρίου τους με τα ληξιαρχικά τους στοιχεία ή, εφόσον στερούνται τέτοιων εγγράφων, πιστοποιητικό δήμου – κοινότητας από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων και το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους. Επίσης, όσοι στρατεύσιμοι έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) να τον γνωρίζουν, προκειμένου να τον δηλώσουν κατά τη διαδικασία κατάθεσης του δελτίου απογραφής.

Σε περίπτωση μη υποβολής του παραπάνω δελτίου, θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο πρόσθετες στρατιωτικές υποχρεώσεις.