Απογραφή στρατεύσιμων στα ΚΕΠ

stratos1

stratos1

Από τη διεύθυνση του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου Σπάρτης ανακοινώθηκε ότι από 2 Ιανουαρίου έως και 31 Mαρτίου 2014 θα διεκπεραιώνεται η διαδικασία κατάθεσης δελτίου απογραφής για τους στρατεύσιμους που γεννήθηκαν το έτος 1996.

Οι στρατεύσιμοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου, να γνωρίζουν το δήμο στα μητρώα αρρένων του οποίου έχουν εγγραφεί και τον αριθμό φορολογικού μητρώου τους. Σε περίπτωση που στερούνται τέτοιων εγγράφων, απαιτείται πιστοποιητικό δήμου –κοινότητας, το οποίο θα φέρει τη φωτογραφία τους και από το οποίο θα προκύπτουν τα ληξιαρχικά τους στοιχεία και η εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στα ΚΕΠ του δήμου Σπάρτης:

  • ΚΕΠ δήμου Σπάρτης, Ευαγγελιστρίας 85-87, τηλέφωνο 27310 89300.
  • Γραφείο ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Μυστρά, τηλ. 27310 89370.
  • Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Θεραπνών, τηλ. 27310 74560.
  • Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Φάριδος, τηλ. 27310 35388.
  • Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Πελλάνας, τηλ. 27313 61012.
  • Γραφείο ΚΕΠ ΔΕ Οινούντος, τηλ. 27310 94194.