Απολογισμός πεπραγμένων στον δήμο Μονεμβασίας

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Μονεμβασίας Σπύρος Αβδούλος εξέδωσε δημόσια πρόσκληση, καλώντας τα μέλη του Σώματος, τους προέδρους και τα μέλη των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων, τους φορείς και τους πολίτες του δήμου στην ειδική δημόσια συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 18.00′, στην αίθουσα συνεδριάσεων στους Μολάους, με μοναδικό θέμα τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής έτους 2018.