Απορρίμματα και λογότυπο μεταξύ των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου Σπάρτης

dimos Spartis logo

dimos Spartis logo

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης θα γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 19.00΄ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως πάνω στα εξής θέματα:

1ο Αποκομιδή – μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών – Αίτηση εκπροσώπου μείζονος αντιπολίτευσης. Εισηγητής ο κ. Σταύρος Αργειτάκος.

2ο Περί διενέργειας μνημόσυνου Νικολάου Γουδέ και Αθανασίου Ι. Γουδέ – Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών. (Δημήτρης Αποστολάκος)

3ο Περί αποδοχής της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης του έργου «Ανάπλαση τοπικής κοινότητας Κλαδά». (Παναγιώτης Αργυρόπουλος)

4ο Περί απευθείας ανάθεσης προμήθειας καυσίμων. (Παναγιώτης Ρήγας)

5ο Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Σπάρταθλον» – Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας. (Δημ. Αποστολάκος)

6ο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω διεξαγωγής του αγώνα «Σπάρταθλον». (Παν. Αργυρόπουλος – Θεόδωρος Τσαγκαρούλης)

7ο Περί έγκρισης τροποποίησης καταστατικού του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. (Χριστίνα Μακρυσοπούλου)

8ο Έγκριση απευθείας εκμίσθωσης ακινήτου που βρίσκεται στην ΤΚ Καλυβίων Σοχάς. (Δημ. Αποστολάκος)

9ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για το έργο «Άρση επικινδυνότητας του δρόμου Καμίνια – ΙΜ Ζερμπίτσας λόγω πλευρικής κατάρρευσης του οδοστρώματος στην Χ.Θ. 0 + 650». (Δημ. Αποστολάκος)

10ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος για την υλοποίηση δαπανών στα σχολικά κτίρια. (Δημ. Αποστολάκος)

11ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση ΚΑ δαπανών λόγω αλλαγής ΦΠΑ. (Δημ. Αποστολάκος)

12ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για προμήθεια κεριών. (Δημ. Αποστολάκος)

13ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού σχετικά με «Αίτημα για δημιουργία δηλωτικού σήματος (λογότυπου) του δήμου Σπάρτης». (Δημ. Αποστολάκος)

14ο Περί δημιουργίας δηλωτικού σήματος (λογοτύπου) του δήμου Σπάρτης – Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων – Ψήφιση πίστωσης. (Χρήστος Αλεξάκος)

15ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για τη μεταφορά υπολείμματος απορριμμάτων από το ΚΔΑΥ Τρίπολης στο δήμο Σπάρτης. (Δημ. Αποστολάκος)

16ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την προμήθεια ρουχισμού (στολές) για τη δημοτική αστυνομία. (Δημ. Αποστολάκος)

17ο Περί τροποποίησης προϋπολογισμού για την παροχή υπηρεσιών διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. (Δημ. Αποστολάκος)

18ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών». (Παν. Αργυρόπουλος)

19ο Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου «Βελτίωση δημοτικού σχολείου ΤΚ Τρύπης», αναδόχου Ι. Κερχουλάς και ΣΙΑ ΕΕ. (Παν. Αργυρόπουλος)

20ο Ορισμός δημοτικού συμβούλου και αναπληρωτή του για τη συγκρότηση επιτροπής (άρθρο 3 παρ.2 Ν.2734/99). (Σταύρος Αργυρόπουλος)

21ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πλακόστρωσης στον οικισμό Βέροια και σταμπωτού στην ΤΚ Βουτιάνων», προϋπολογισμού δαπάνης 52.070,31 ευρώ. (Παν. Αργυρόπουλος)

22ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου «Βελτίωση – κτιρίων ΤΚ Καρυών», προϋπολογισμού δαπάνης 22.000 ευρώ. (Παν. Αργυρόπουλος)

23ο Περί έγκρισης της αριθ.48/2015 κυκλοφοριακής μελέτης «Περιοριστικά μέτρα στάθμευσης σε τμήμα της οδού Νικολοπουλαίων Οπλαρχηγών στη ΔΚ Σπαρτιατών». (Παν. Αργυρόπουλος)

24ο Περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση – διαμόρφωση αθλητικών εγκαταστάσεων 1ου δημοτικού σχολείου Σπάρτης». (Παν. Αργυρόπουλος)

25ο Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση τσιμεντόστρωσης δρόμου από πλατεία Βλαχοχωρίου προς ΙΝ Αγίου Νικολάου και κατασκευή ρείθρων ΤΚ Μυστρά». (Παν. Αργυρόπουλος)

26ο Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου των ζώων που θα εισαχθούν στις δημοτικές βοσκές το έτος 2016 (σχετική απόφαση ΔΣ αριθ.377/2015). (Στ. Αργυρόπουλος)

27ο Επιχορήγηση συλλόγων. (Δημ. Αποστολάκος).