Απορρίμματα: Ξεκινά το έργο ολοκληρωμένης διαχείρισης

skoupidia

skoupidia

Με την υπογραφή της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) του έργου της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το οποίο θα υλοποιηθεί με τη σύμπραξη δημόσιου – ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ), ξεκινά η υλοποίηση του εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδιασμού (ΠΕΣΔΑ) και το πρώτο έργο ΣΔΙΤ στα απορρίμματα στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), με το έργο της Πελοποννήσου επενδύονται περισσότερα από 130 εκατ. ευρώ, στα επόμενα δύο χρόνια, και επιπρόσθετα άλλα 30 εκατ. ευρώ δημόσιας χρηματοδότησης, εκτός του έργου ΣΔΙΤ, για τα έργα αποκατάστασης των 82 ανεξέλεγκτων χωματερών (ΧΑΔΑ). Επίσης, δημιουργούνται 600 θέσεις εργασίας στην περίοδο κατασκευής και 200 μόνιμες θέσεις εργασίας στην εικοσιπενταετή περίοδο λειτουργίας.

Όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, “το συγκεκριμένο έργο ΣΔΙΤ Περιφέρειας Πελοποννήσου περιλαμβάνει την ευθύνη μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας τριών υπερσύγχρονων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων (ΜΕΑ) και δύο σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ), που λύνουν οριστικά και με τον πλέον ενδεδειγμένο περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και οικονομικά τρόπο το πρόβλημα των απορριμμάτων στην Πελοπόννησο για τα επόμενα 25 χρόνια”.

Ειδικότερα για Λακωνία θα λειτουργήσουν ΜΕΑ και ΧΥΤΥ στη δημοτική ενότητα Σκάλας του δήμου Ευρώτα.

Σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους, όλες οι μονάδες (ΜΕΑ) και οι σταθμοί μεταφόρτωσης θα περιλαμβάνουν μόνο κλειστά συστήματα και διαδικασίες, οι μονάδες εσωτερικής καύσης θα πληρούν τα όρια εκπομπών της ΕΕ και στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) θα καταλήγουν μόνο τα υπολείμματα.

Ειδικά για τους ΧΥΤΥ της Λακωνίας και της Μεσσηνίας, πρόκειται να εφαρμοστούν μέτρα προστασίας του υδροφορέα τα οποία αντιστοιχούν σε περιοχές όπου τα υδατικά συστήματα προστατεύονται ως πόσιμο νερό (μέτρα όπως η πλήρης διπλή στεγάνωση του ΧΥΤΥ και η απαγόρευση της διάθεσης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων σε γεωργικές εκτάσεις εκτός γηπέδου της εγκατάστασης).

Όσον αφορά στα παραγόμενα υγρά απόβλητα, προβλέπεται προχωρημένη επεξεργασία με χρήση βιολογικού καθαρισμού και αντίστροφης όσμωσης, που οδηγεί σε εκροή επεξεργασμένων αποβλήτων υψηλών ποιοτικών χαρακτηριστικών. Τα επεξεργασμένα υγρά απόβλητα θα ανακυκλοφορούνται ως νερό διεργασιών πίσω στη ΜΕΑ, ώστε οι ανάγκες σε “φρέσκο” νερό να αφορούν κυρίως την κάλυψη αναγκών του προσωπικού. Τυχόν περίσσεια επεξεργασμένων αποβλήτων θα χρησιμοποιείται για περιορισμένη άρδευση μόνον εντός του γηπέδου των εγκαταστάσεων.

Τόσο το παραγόμενο κόμποστ τύπου Α όσο και το κόμποστ (από προδιαλεγμένα ΒΑΑ), θα είναι πλήρως υγειονοποιημένα και ασφαλή για την προβλεπόμενη από την ΑΕΠΟ χρήση. Το παραγόμενο κόμποστ τύπου Α θα χρησιμοποιείται κυρίως για την αποκατάσταση υποβαθμισμένων περιοχών, όπως εξοφλημένα λιγνιτωρυχεία, ανενεργά λατομεία, ΧΑΔΑ της περιοχής.

Τέλος από το ΥΠΕΚΑ σημειώνεται ότι για το παραγόμενο κόμποστ τύπου Α έχουν επιβληθεί αυστηρές ποιοτικές προδιαγραφές, που εφαρμόζονται και σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, προκειμένου η χρήση του να είναι ασφαλής περιβαλλοντικά.