Αποχαιρετιστήριο μήνυμα του νέου μητροπολίτη Φωκίδος

mitropolitis Fokidos Theoktistos

mitropolitis Fokidos Theoktistos

Προς

Τον ευσεβή και φιλόχριστον λαόν

της Ιεράς Μητροπόλεως Μονεμβασίας και Σπάρτης

Αγαπητοί μου αδελφοί,

Ευρισκόμενος σήμερον εις την ευχάριστον θέσιν να σας γνωρίσω την κατάστασίν μου εις την Ιεράν Μητρόπολιν Φωκίδος διά της τιμίας ψήφου της Σεπτής Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος και των φιλοτίμων προσπαθειών και της αγάπης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Ευσταθίου, – πριν απομακρυνθώ από την Ιεράν Μητρόπολιν Μονεμβασίας και Σπάρτης, – επιθυμώ και διά του τύπου της πόλεώς μας, της Ιστορικής Σπάρτης, να εκφράσω τα βαθύτατα αισθήματά μου, αγάπης και πολλής ευγνωμοσύνης προς τον φιλόχριστον λαόν των εκκλησιαστικών επαρχιών Μονεμβασίας και Σπάρτης, πλησίον των οποίων ειργάσθην πνευματικώς επί μίαν πενταετίαν ως Βοηθός Επίσκοπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας Μονεμβασίας και Σπάρτης κ. Ευσταθίου.

Αισθάνομαι επιτακτικήν την ανάγκην να σας απευθύνω ένα μεγάλο «ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ» από τα βάθη της καρδιάς μου και να σας δώσω την ευχήν μου, δι’ όσα μου προσεφέρατε όλην αυτήν την πενταετίαν που έμεινα κοντά σας.

Φεύγω γεμάτος από την αγάπην σας και τα ανιδιοτελή αισθήματά σας, τα οποία μού έδιδαν δύναμιν πολλήν να εκτελώ τα αρχιερατικά και ποιμαντικά μου καθήκοντα.

Ζητώ ειλικρινώς συγγνώμην από όλους σας, αν κάποτε, παρά την θέλησίν μου σας ελύπησα με το κήρυγμά μου και τα λόγια μου ή αστόχους ενεργείας μου. Πρόθεσίς μου πάντοτε ήτο να εκτελώμεν όλοι μας τα καθήκοντά μας με φόβον Θεού και όχι να τα παραμελώμεν.

Αναχωρώ αφήνων μέγα μέρος της καρδιάς μου εις την Σπάρτην μας, εις την γενέτειράν μου, την πατρίδα μας, την πόλιν της ζωής μου ολοκλήρου, εις τους ανθρώπους της τους ηρωικούς και υπερηφάνους, τους κατά σάρκα συγγενείς μου και φίλους μου, τους οποίους τόσο πολύ ηγάπησα και εξετίμησα.

Πάντα θα προσεύχομαι δι’ όλους σας και τας οικογενείας σας και το ίδιον, παρακαλώ, να κάνετε και εσείς δι’ εμέ.

Θα χαίρω ιδιαιτέρως να μαθαίνω νέα σας και θα συγκινούμαι να σας βλέπω κοντά μου, όταν ο δρόμος σας θα σας φέρνει εις την Φωκίδα και την πόλιν της Αμφίσσης.

Με απέραντον αγάπην και πολλάς ευλογίας

Ο πάντοτε δικός σας

Ο Μητροπολίτης

Ο Φωκίδος Θεόκτιστος