Από αρχές Ιουνίου οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για δύο μόνιμες θέσεις στο ΕΚΑΒ Μολάων

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 37 θέσεων τακτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) του υπουργείου Υγείας. Δύο από αυτές αντιστοιχούν σε ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ Μολάων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει τη Δευτέρα 4 Ιουνίου και λήγει την Τρίτη 19 Ιουνίου και ώρα 14.00′.

Η προθεσμία υποβολής της εκτυπωμένης μορφής της ηλεκτρονικής αίτησης με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά λήγει με την πάροδο της 22ας Ιουνίου 2018.