Από σήμερα οι αιτήσεις για το μεταλυκειακό έτος των ΕΠΑΛ

Από την Κυριακή 29/9 και έως Δευτέρα 7/10 ξεκινάει ή διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής για το μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας δ΄ φάση για τους αποφοίτους επαγγελματικών λυκείων.

Από τη Δευτέρα 30/9 έως και την Τρίτη 8/10 γίνεται η κατάθεση αιτήσεως δικαιολογητικών στο 1ο ΕΠΑΛ Σπάρτης για τις παρακάτω ειδικότητες: Εφαρμογών Πληροφορικής, Αισθητικής Τέχνης, Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Ε καταστάσεων και Δικτύων, Τεχνικός Οχημάτων, Βοηθός Νοσηλευτή, Τεχνικός Μηχανολογικών Καταστάσεων και Κατασκευών και τέλος Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού Κλιματισμού.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι φωτοαντίγραφο απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, πτυχίου ΕΠΑΛ, ταυτότητας, αποδεικτικού ΑΜΚΑ, αποδεικτικού ΑΦΜ και απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές.

Απαραίτητη είναι επίσης και μία υπεύθυνη δήλωση.