Από 2 έως 18 Μαΐου οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά: Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται

Για το σχολικό έτος 2018-19 οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα πραγματοποιηθούν από 2 έως και 18 Μαΐου.

Καλούνται οι γονείς και κηδεμόνες που τα παιδιά τους:
• Έχουν γεννηθεί τα έτη 2013 και 2014 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο νηπιαγωγείο της περιοχής τους.
• Έχουν γεννηθεί το 2012 να κάνουν αίτηση εγγραφής στο δημοτικό σχολείο της περιοχής τους.

Δικαιολογητικά εγγραφών

1. Αίτηση εγγραφής – υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το σχολείο).
2. Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/-τριών, το οποίο αναζητείται από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο μέσω του πληροφοριακού συστήματος «myschool» δίνοντας ο γονέας τα παρακάτω στοιχεία: α. επώνυμο μαθητή β. όνομα μαθητή γ. όνομα πατέρα δ. όνομα μητέρας ε. Ημερομηνία γέννησης.
3. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας μαθητή/-τριας.
4. Επίδειξη βιβλιαρίου υγείας ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
5. (ΑΔΥΜ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (χορηγείται από το σχολείο).
6. Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή/-τριας (μόνο για τα νηπιαγωγεία – χορηγείται από το σχολείο).

Όπως επίσης ενημερώνει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας, για το σχολικό έτος 2018-19 όλα τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά δύναται να λειτουργήσουν με ολοήμερο πρόγραμμα και τμήμα πρόωρης υποδοχής.