Από 25/5 οι εγγραφές στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Γυθείου

nipiagwgeio

nipiagwgeio

Οι αιτήσεις για το νέο σχολικό έτος στο δημοτικό παιδικό σταθμό Γυθείου ξεκινούν τη Δευτέρα 25/5 και αφορούν παιδιά που έχουν γεννηθεί το έτος 2012 και έχουν σταματήσει τη χρήση πάνας. Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού στο δημαρχείο Ανατολικής Μάνης (κ. Aργειτάκου, τηλέφωνο 27333 60348).

Τα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

– Ληξιαρχική πράξη ή πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού.

– Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού, καθώς και αντίγραφα του βιβλιαρίου υγείας του με τα εμβόλια που προβλέπονται. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης.

– Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

– Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος.

– Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη με προσδιορισμό του είδους σύμβασης. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ν.1599, όπου θα δηλώνουν το είδος της επιχείρησης με υπογραφή και σφραγίδα (αφορά και στους δύο γονείς).

– Έγγραφο που να αποδεικνύει τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας (πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμό ΔΕΗ κτλ).

– Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα (παιδιών και γονέων).

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ισχύουν τροφεία, τα οποία θα καταβάλλονται το πρώτο δεκαήμερο του μήνα με απόδειξη. Για οικογενειακό εισόδημα από 0 έως 45.000 ευρώ είναι 30 ευρώ, ενώ για εισόδημα από 45.000 ευρώ και άνω το ύψος των τροφείων ορίζεται σε 60 ευρώ.

Στα παραπάνω τροφεία ισχύουν πάντως εξαιρέσεις:

1) Οι πολύτεκνες οικογένειες απαλλάσσονται.

2) Έκπτωση 50% στα τροφεία για το δεύτερο παιδί και ανύπαντρες μητέρες.

3) Απαλλαγή από τροφεία εάν ένας από τους γονείς έχει αναπηρία πάνω από 67%.