Αραχωβίτης: “Γυρίζει την πλάτη στους αμπελοκαλλιεργητές η κυβέρνηση δίνοντας δικαιώματα μόνο στα οινοποιεία”

ampeli

Τριάντα πέντε βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και ο βουλευτής Λακωνίας Σταύρος Αραχωβίτης, κατέθεσαν προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ερώτηση για τις ανατροπές στον τρόπο κατανομής δικαιωμάτων φύτευσης οινοποιήσιμων αμπελιών σε βάρος των μικρών αμπελουργών, που εκτιμούν ότι έφερε πρόσφατη απόφαση.

Όπως αναφέρουν στην ερώτηση:

Επειδή οι μικροί και μεσαίοι αμπελουργοί, που αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των εκμεταλλεύσεων του ελληνικού αμπελώνα, αντί να ενδυναμωθούν, αποδυναμώνονται, και πέραν της πιθανής απόρριψής τους, βιώνουν επιπλέον και τις συνέπειες της πανδημίας του Κορωνοϊού, συνθήκες που θέτουν σε μεγάλο κίνδυνο τη βιωσιμότητά τους,

Επειδή με την εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εκτιμάται ότι καταστρατηγείται στην ουσία σε σημαντικές αμπελουργικές περιφέρειες το κριτήριο του άρθρου 64 παράγραφος 2, στοιχείο του Καν (ΕΕ) αριθμ. 1308/2013, ήτοι το κριτήριο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων προς όφελος των μεγάλων εκμεταλλεύσεων

Επειδή σε μια τέτοια περίπτωση είναι διακριτή η υπονόμευση της μέχρι σήμερα προσφοράς των αγροτών στον αμπελοοινικό τομέα καθώς ο υφιστάμενος αμπελουργικός κλήρος τους δεν επαρκεί για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα νέων φυτεύσεων

Επειδή οι προθεσμίες κατάθεσης αιτήσεων αδειών φύτευσης έληξαν -μετά από παράταση- την 16η Μαΐου 2020

Ερωτάται ο κ. υπουργός:

1. Ποιοι ήταν οι λόγοι που σας οδήγησαν στο να αλλάξετε κριτήρια μοριοδότησης που οδηγούν πρακτικά στον αποκλεισμό των μικρών αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων;

2. Με βάση τα δεδομένα από τις φετινές αιτήσεις ποιος είναι ο αριθμός των αιτήσεων, ποιο το εύρος της αμπελουργικής εκμετάλλευσης στο οποίο ανήκουν οι αιτούντες, πόσα τα στρέμματα που αιτούνται σε συνδυασμό με αυτά που έχουν ήδη στο αμπελουργικό τους μητρώο, ανά Περιφέρεια;

3. Προτίθεστε να κοινοποιήσετε τις εκτάσεις που θα διανεμηθούν ανά περιφερειακή ομάδα ώστε να καταστεί σαφής ο βαθμός που η μοριοδότηση με βάση την φετινή απόφαση είναι ευνοϊκή για τους έχοντες άνω των 50, 75 και 200 στρεμμάτων σε συγκεκριμένες παραδοσιακές αμπελουργικές περιοχές;

4. Με βάση τα δεδομένα των αιτήσεων και των εκτάσεων ανά περιφερειακή ομάδα εκτιμάται ότι σε συγκεκριμένες περιφέρειες θα υπάρξει εκτεταμένη καταστρατήγηση του κριτηρίου της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων προς όφελος των μεγάλων (>50 στρ. ) εκμεταλλεύσεων και αν ναι

5. Σε ποιες περιφέρειες εκτιμάται η πιθανή συγκέντρωση των απορρίψεων – λόγω βαθμολογίας και όχι λόγω απόρριψης από διοικητικό ή επιτόπιο έλεγχο- των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων;

6. Προτίθεστε εν όψει της έναρξης περιόδου υποβολής αιτήσεων τον Οκτώβριο 2020 για αδειοδοτήσεις του 2021 να τροποποιήσετε έστω και τώρα την απόφαση με στόχευση την άρση των αδικιών εις βάρος των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων;”.


Ακολουθήστε τις ειδήσεις του laconialive στο Google News