“Η θέληση της κυβέρνησης να στηρίζει την παραγωγή και τους ανθρώπους της είναι σταθερή και αποτυπώνεται με μικρά αλλά και μεγαλύτερα βήματα” δήλωσε ο βουλευτής Λακωνίας του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης με αφορμή την κοινή υπουργική απόφαση βάσει της οποίας στο συνολικό αγροτικό εισόδημα δεν προσμετρώνται πλέον το εισόδημα από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, αμοιβές εποχικά εργαζόμενων, αλλά και συντάξεις ΟΓΑ.

Όπως διευκρινίζει ο βουλευτής, η σύνταξη του ΟΓΑ και οι αμοιβές

α) για περιστασιακή απασχόληση στα μέλη αγροτικών ή γυναικείων συνεταιρισμών, και

β) εποχικά εργαζόμενων μέχρι 150 ημερομίσθια σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις μεταποίησης και τυποποίησης προϊόντων

εξαιρούνται από τον προσδιορισμό του εισοδήματος, οπότε περισσότεροι γεωργοί διατηρούν την ιδιότητα του κατ’ επάγγελμα αγρότη και θα επωφεληθούν από την έκπτωση φόρου που εισήχθη για την κατηγορία αυτή.