Αρτοκλασία του Μουσικού Σχολείου την Κυριακή στον Άγιο Νίκωνα